International Patients:

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hasta Aydınlatma Metni

MDC Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti. kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun, kayıt ve bildirim sistemimiz üzerinden, çalışanlarımız, yetkililer, internet sitemiz, mobil uygulamalar, sosyal medya sayfamız, fiziksel mekânlar ve benzeri yollarla, sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekte ve gizli tutmaktadır

MERSİS Numarası:613167577100001
Adresi:Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi No: 51 34718 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon:0216-5460632  E-mail: iletisim@mdcdent.com

MDC Ağız ve Diş Sağ.Pol. hastalarına ait: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, geçici T.C. kimlik numarası, uyruğu, ülke, şehir, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, meslek, sigorta kart numarası, işyeri sicil, hasta no, protokol no, adres, telefon numarası, e posta adresi, banka hesap, IBAN numarası, kredi kart bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sağlık sigortası verileri, tıbbi raporlar, tanı muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri,  geliş şekli, formu dolduran, hasta hikâyesi, ilaç alerjisi veya böbrek yetmezliği, çekim verisi, inceleme bölgesi, raporu düzenleyen doktor, inceleme tekniği/bulgular/yorum, kamera kayıtları, IP adresine ilişkin kişisel verilerinizi kaydetmekte ve işlemektedir.

Bu kişisel veriler, sunduğumuz hizmetleri başta olmak üzere, bilgi güvenliği süreçleri, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Merkez destek hizmetlerinin yürütülmesi, hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerinin ilgili mevzuata veya Merkez prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi, santral ve elektronik diğer kanallar üzerinden randevu hakkında bilgilendirme, kimlik doğrulaması yapılması, kalite geliştirme işlemlerinin yürütülmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması amaçlarıyla işlenmektedir. Amaçlar dışında kişisel verileriniz işlenmemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik;  “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak itibar yönetim bilgisi, randevu, bilgilendirme, hasta memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır.

Sağlık özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde, veri sahibinin açık rızası alınması durumunda aktarılmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri ile paylaşılmaktadır. 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını www.mdcdent.com adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu ’nu Kadıköy MDC’ye ileterek yapabilirsiniz.

Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan MDC Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır. 

MERSİS Numarası: 613167577100001
Adresi: Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi No: 51 34718 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon: 0216-5460632        E-mail: iletisim@mdcdent.com

MDC Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti. içerisinde belli konumlarda bulunan sesli ve/veya görüntülü kamera kayıtlarını: Fiziksel mekân güvenliğinin temini, iş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla işlemektedir. 

Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, bu amaçlara ulaşmak için uygulanmakta, kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusu meşru menfaati, sözleşmenin ifası” hukuki sebebine dayanarak, işyerleri güvenliğin sağlanması, bina ve tesislerin yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi, verimliliğinin arttırılması, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması, iş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi faaliyetlerinden elektronik ortamda kaydedilmekte, otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Görüntülere yalnızca yetkili kişiler ulaşılabilmektedir.

Yukarıda belirlenen amaçlarla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.mdcdent.com adresinde bulunan MDC Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu MDC Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.’a ileterek yapabilir. 

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer bağlı mevzuatlara uygun, web sitemizde (www.mdcdent.com) kullanıldığımız çerez türleri, kullanım amaçları ve ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında bilgilendirmek isteriz. 

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde, sitemizin daha verimli çalışmasını sağlayan, ihtiyacınıza uygun ve hızlı kişiselleştirilmiş sayfaları sunan, tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza, cep telefonu ve tablet vd. mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu metin dosyalarıdır. 

Çerezler sitemizi ziyaret ettiğinizde oluşur, süresine göre tarayıcının kapatılmasına kadar geçerli olan “geçici çerezler”, silinceye veya süreleri doluncaya kadar geçerli kalan “kalıcı çerezler” kullanılır. Sitemizce yerleştirilen doğrudan site sunucusuna ait “birinci taraf” çerezler ile sitemiz dışında üçüncü kişilerin size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmesi için başka sunucular tarafından yerleştirilen “üçüncü taraf” çerezler bulunmaktadır.

Sitemizde, sosyal ağ eklentilerden faydalanılmaktadır. Bu eklentiler ile ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir. Sosyal ağların kişisel verilerinizi işleme amacı, yöntemleri, süresine ilişkin detaylı bilgi almak için ilgili sosyal ağlara ait kişisel verilerin işlenmesi politikalarını inceleyin.

Çerez türleri ve kullanım amaçları:

Zorunlu Çerezler: Sitemizin doğru çalışmasında zorunlu olan çerezler, güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Kimlik doğrulama, mevcut oturum bilgilerinin kaybolmaması için kullanılmaktadır.

İşlev Çerezleri: Site ziyaretçilerinin dil, metin font boyu vd. tercihlerinin hatırlanmasını sağlayan çerezlerdir.

Performans ve Analiz  Çerezleri: Sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgi toplayarak, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını denetleyen, hataların tespitinde kullanılan çerezlerdir.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Sitemiz veya diğer alanlarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş ortaklarımızla ziyaretçiye kişiselleştirilmiş reklam göstermek ve etkinliğini ölçmek için kullanılan çerezlerdir. 

Bilgisayar veya mobil cihazınız tarayıcıya ulaştığında, çerez verilerini otomatik olarak kabul eder ve ön tanımlar. Bu çerez bilgileri aşağıdadır:

SağlayıcıİsmiAmacıTipiSüresi
Doubleclick.netDSIDKullanıcıyı tanımlamak ve reklam kişiselleştirme ile ilgili kullanıcı tercihlerini saklamak için kullanılır.Hed. ve Reklam13 gün
Doubleclick.netIDEKullanıcı reklam yayını veya yeniden hedefleme yapmak için kullanılırHed. ve Reklam1,5 yıl
Facebook.comc_userKullanıcı kimliği içerirHed. ve Reklam18 ay
Facebook.comdatrWeb tarayıcısını tanımlamaktır. Facebook’un güvenlik ve site bütünlüğü özelliklerinde önemli bir rol oynar.Hed. ve Reklam24 ay
Facebook.comdprÜçüncü taraf reklamcıların gerçek zamanlı teklifleri gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.Hed. ve Reklam14 Gün
Facebook.comFrReklam yayını veya yeniden hedefleme için kullanılır.Hed. ve Reklam5 ay
Facebook.comSbTarayıcı ayrıntılarını izler.Hed. ve Reklam3 ay
Facebook.comXsOturum kimliğini saklar.Hed. ve ReklamOturum
google.com1P_JARTercihlerinizi ve web sitesi istatistikleri gibi diğer bilgileri hatırlamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için benzersiz bir kimlik belirler. Geniş bilgi:https://policies.google.com/technologies/types adresinde görüntülenebilir.Hedefleme ve Reklam Çerezleri1 ay
google.comNIDTercihlerinizi ve web sitesi istatistikleri gibi diğer bilgileri hatırlamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için benzersiz bir kimlik belirler. Geniş bilgi:https://policies.google.com/technologies/types adresinde görüntülenebilir.Hedefleme ve Reklam Çerezleri6 ay
google.com__Secure-3PAPISIDYeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için web sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur. Geniş bilgi:https://policies.google.com/technologies/types adresinde görüntülenebilir.Hedefleme ve Reklam Çerezleri2 yıl
google.com__Secure-3PSIDYeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için web sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur. Geniş bilgi:https://policies.google.com/technologies/types adresinde görüntülenebilir.Hedefleme ve Reklam Çerezleri2 yıl
google.com__Secure-3PSIDCCYeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için web sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur. Geniş bilgi:https://policies.google.com/technologies/types adresinde görüntülenebilir.Hedefleme ve Reklam Çerezleri1 yıl
google.com.trNIDTercihlerinizi ve web sitesi istatistikleri gibi diğer bilgileri hatırlamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için benzersiz bir kimlik belirler. Geniş bilgi:https://policies.google.com/technologies/types adresinde görüntülenebilir.Hedefleme ve Reklam Çerezleri6 ay
google.com.tr__Secure-3PAPISIDYeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için web sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur. Geniş bilgi:https://policies.google.com/technologies/types adresinde görüntülenebilir.Hedefleme ve Reklam Çerezleri2 yıl
google.com.tr__Secure-3PSIDYeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için web sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanlarını gösteren bir profil oluşturur. Geniş bilgi:https://policies.google.com/technologies/types adresinde görüntülenebilir.Hedefleme ve Reklam Çerezleri2 yıl
mdcdent.com_gaGoogle Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır. Web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur, müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.Performans ve Analiz24 ay
mdcdent.com_gat_gtag_UA_Google, kullanıcıları ayırt etmek için bu çerezi kullanır.Performans ve AnalizOturum
mdcdent.com_gidGoogle Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır ve web sitesinin nasıl çalıştığına dair bir analitik raporu oluşturmaya yardımcı olur. Toplanan veriler, ziyaretçi sayısını, geldikleri kaynağı ve anonim bir biçimde ziyaret edilen sayfaları içerir.Performans ve Analiz1 gün
mdcdent.comfbpReklamcılık ve site analizi hizmetleri sağlamak, benzersiz kullanıcılarınızı ayırt etmek ve takip etmeyi amaçlar.Hedefleme ve Reklam Çerezleri3 Ay
mdcdent.com_gcl_auBir tanımlama bilgisi, piksel, API, tanımlama bilgisi içermeyen izleme veya diğer kaynaklar kullanarak bilgisayarınızdan belirli verileri depolayabileceği ve/veya okuyabileceği sürenin uzunluğunu gösterir.Hed. ve Reklam3 ay
mdcdent.compll_languageDil ayarlarını depolamaktadır.İşlev1 yıl
mdcdent.com__zlcmidBu çerezler, Zendesk (zopim.com) tarafından web sitelerimizde canlı müşteri hizmetleri sohbeti sağlamak için kullanılır.İşlev1 yıl
mdcdent.com__zlcstore
mdcdent.comzte2095

Çerez Açıklama

MDC Ağız ve Diş Sağ.Hiz.Ltd.Şti. gerekli gördüğü durumlarda, sitede çerezleri kullanımdan kaldırılabilir, türleri veya fonksiyonları değiştirebilir veya yenilerini ekleyebilir. Çerez değişiklikleri, güncelleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 

Ön tanımlı cihazınıza yerleştirilen çerezleri, yerleştirilmesini istemiyorsanız, çerezlerin kullanımını reddedebilir, silebilir, erişime kapatabilirsiniz. Bu durumda bazı alanları, düzgün kullanamayabilirsiniz.

Çerezler ve diğer kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında detaylı bilgiye, (www.mdcdent.com) adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ile paylaşabiliriz

Çerezlerin Kullanımı ve  Kontrolü

18 yaşın altındaysanız, Sitemizi ebeveynlerin refakati altında ziyaret ediniz. Ebeveynlerin refakati olmadan Sitemizde kişisel veri paylaşmayınız.

Çerezleri kullandığınız internet tarayıcı ayarları üzerinden engelleyebilir veya silebilirsiniz. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek veya silmek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler verilmektedir:


Bilgisayar;
• Internet Explorer ->Araçlar -> İnternet seçenekleri -> Gizlilik -> Ayarlar -> Tamam

• Microsoft Edge -> Üç nokta -> Ayarlar -> Temizlenecek Öğeleri Seç -> Tamam

• Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve güvenlik -> İçerik ayarları -> Çerezler -> Tüm çerezler ve site verileri -> Web Sitesi-> Kaldır 

• Mozilla Firefox-> Seçenekler -> Gizlilik ve Güvenlik -> Geçmiş -> Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin -> Çerezleri göster-> Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın-> Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçin -> Seçilenleri sil -> Kapat

• Safari -> Tercihler -> Gizlilik -> Web Sitesi Verilerini -> Bir veya daha fazla web sitesi seçin -> Sil veya Tümünü Sil


Mobil;

Apple Cihazda;

“Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil” adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz.

Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için “Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil” adımlarını izleyebilirsiniz.

Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız;

“Safari -> Site simgesi -> Özel -> Bitti” adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale getirebilirsiniz.

“Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle” adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Çerezleri engellediğinizde bazı siteler düzgün çalışmayabilir.

Android Cihazda;

“Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle” seçeneği ile çerezleri temizleyebilirsiniz.

“Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler” seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Diğer ana web tarayıcılarında bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında daha fazla bilgiyi https://www.esb.org.tr/cerez-bellek veya https://www.aboutcookies.org adresinde bulabilirsiniz. Sitemizin geride bıraktığı tüm çerezleri üçüncü parti yazılımlarla da silebilirsiniz.

Veri Sahibi  Hakları

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.mdcdent.com adresinde bulunan, Kadıköy MDC Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formunu, Formda belirtilen adresler üzerinden Kadıköy MDC’a ileterek yapabilirsiniz. Talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Talebinizin karşılanması ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre, tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

MDC Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.

Adres: Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi No: 51 34718 Kadıköy/İSTANBUL

E Posta: iletisim@mdcdent.com

Up
d

Welcome to Reina

Step into a true oasis of digital beauty we devised for your new beauty center, resort or spa website.

Monday to Friday 09:00 - 18:30
Saturday 09:00 - 12:30
Sunday 09:00 - 12:30